เลือกสินค้า/บริการที่ตรงกับคุณ

ราคา (บาท/ปี)
CPU
RAM
SSD
IP Address
Data Transfers
Network Port
OS
Control Panel
Veeam Backup
Firewall Protection
VPS-LinuxSS1

17,000
1 Core
4 GB
40 GB
1 IP
Unlimited
1 Gbps Shared
Cent Os / Debian / Ubuntu
Directadmin
ย้อนหลังได้ 7 วัน
YesVPS-LinuxSS2

27,000
2 Core
8 GB
80 GB
1 IP
Unlimited
1 Gbps Shared
Cent Os / Debian / Ubuntu
Directadmin
ย้อนหลังได้ 7 วัน
YesVPS-LinuxSS3

37,000
3 Core
12 GB
120 GB
1 IP
Unlimited
1 Gbps Shared
Cent Os / Debian / Ubuntu
Directadmin
ย้อนหลังได้ 7 วัน
YesPowered by WHMCompleteSolution