เลือกสินค้า/บริการที่ตรงกับคุณ

ราคา (บาท/ปี)
CPU
RAM
HDD
IP Address
Data Transfers
Network Port
OS
Control Panel
Veeam Backup
VPS-Linux1

17,000
1 Core
4 GB
100 GB
1 IP
Unlimited
1 Gbps Shared
Cent Os / Debian / Ubuntu
Directadmin
ย้อนหลังได้ 7 วันVPS-Linux2

27,000
2 Core
8 GB
200 GB
1 IP
Unlimited
1 Gbps Shared
Cent Os / Debian / Ubuntu
Directadmin
ย้อนหลังได้ 7 วันVPS-Linux3

37,000
3 Core
12 GB
300 GB
1 IP
Unlimited
1 Gbps Shared
Cent Os / Debian / Ubuntu
Directadmin
ย้อนหลังได้ 7 วันPowered by WHMCompleteSolution